Logo letter

 

Hàng chuẩn thương hiệu

 

 

J-TECH

TOP SẢN PHẨM HOT CỦA J-TECH

 

SẢN PHẨM CỦA J-TECH

Camera AHD J-TECH AHD3206 (1MP/ len 2.8mm) + Adapter + 5m Cáp tín hiệu

Giảm còn: 569000 VND - 12 %

MUA NGAY

Camera IP J-TECH JT-HD3205 (1MP/ len 2.8mm) + Adapter + 5m Cáp tín hiệu

Giảm còn: 569000 VND - 24 %

MUA NGAY

Camera IP J-TECH JT-HD3206 (1MP/ len 2.8mm) + Adapter + 5m Cáp tín hiệu

Giảm còn: 569000 VND - 24 %

MUA NGAY

Camera AHD J-TECH JT-HD3205 (1MP/ len 2.8mm) + Adapter + 5m Cáp tín hiệu

Giảm còn: 569000 VND - 18 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205 (03 Camera + 01 Đầu ghi 4CH + Ổ cứng HHD 500Gb)

Giảm còn: 3999000 VND - 20 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205 (02 Camera + 01 Đầu ghi 4CH +Ổ cứng HDD 250Gb)

Giảm còn: 2939000 VND - 45 %

MUA NGAY

Camera IP J-TECH HD5600 1MP + Adapter nguồn + 5m Cáp tín hiệu

Giảm còn: 699000 VND - 11 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205 (04 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4649000 VND - 50 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206 (02 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2799000 VND - 47 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206 (04 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4649000 VND - 50 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206 (03 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 3949000 VND - 50 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206 (01 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2169000 VND - 46 %

MUA NGAY

Camera AHD J-TECH AHD5602 1MP + Adapter nguồn + 5m cáp tín hiệu

Giảm còn: 599000 VND - 21 %

MUA NGAY

Camera AHD J-TECH AHD5600 1MP + Adapter nguồn + 5m cáp tín hiệu

Giảm còn: 699000 VND - 10 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205 (01 Camera+ Đầu ghi 4CH + Ổ cứng HDD 250Gb)

Giảm còn: 2269000 VND - 46 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602 (04 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4729000 VND - 31 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602 (1 camera + 1 đầu ghi IP 4CH + 1 HDD 250GB)

Giảm còn: 2019000 VND - 19 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600 (4 camera 5600 1Mpx + 1 Đầu ghi 4CH + 1 HDD 500GB)

Giảm còn: 4779000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602 (2 camera + 1 Đầu ghi IP 4CH + 1 HDD 250Gb)

Giảm còn: 2619000 VND - 16 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602 (3 camera + 1 Đầu ghi IP 4CH + 1HDD 500GB)

Giảm còn: 3939000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600 (3 camera 5600 1 Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 500Gb)

Giảm còn: 3932000 VND - 21 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600 (2 camera 5600 1Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1HDD 250GB)

Giảm còn: 3129000 VND - -4 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600 (1 camera 5600 1 Mpx+ 1 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250G)

Giảm còn: 2289000 VND - 8 %

MUA NGAY

Camera quan sát J-TECH JT-D260HD (Trắng)

Giảm còn: 1400000 VND - 0 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602 (2 camera + 1 Đầu ghi 4CH + 1 HDD 250Gb)

Giảm còn: 2699000 VND - 47 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205 (02 Camera + 01 Đầu ghi 4CH +Ổ cứng HDD 250Gb)

Giảm còn: 2619000 VND - 13 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205 (03 Camera + 01 Đầu ghi 4CH + Ổ cứng HHD 500Gb)

Giảm còn: 3279000 VND - 18 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205 (04 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 3999000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206 (01 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2149000 VND - 45 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602 (04 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4819000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602 (1 camera + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 250GB)

Giảm còn: 2229000 VND - 43 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602 (3 camera + 1 Đầu ghi IP 4CH + 1HDD 500GB)

Giảm còn: 3949000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206 (02 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2639000 VND - 44 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206 (03 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 3549000 VND - 50 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206 (04 camera + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 3999000 VND - 50 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600 (2 Camera + Đầu ghi hình 4CH+ Ổ cứng HDD 250GB)

Giảm còn: 2839000 VND - 47 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600 ( 01 Camera + 01 Đầu ghi hình 4 kênh + 01 Ổ cứng 250Gb)

Giảm còn: 1849000 VND - 26 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600 (3 Camera + 01 Đầu ghi 4 kênh + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 3649000 VND - 9 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602B (2 camera IP 5602 - 2.0Mpx + 1 Đầu ghi IP 4CH + 1 HDD 500Gb)

Giảm còn: 3789000 VND - 53 %

MUA NGAY

Camera quan sát IP J-TECH HD5600B (Trắng)

Giảm còn: 990000 VND - 0 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600 (04 Camera + 01 Đầu ghi 4 kênh + 01 HDD 500 Gb)

Giảm còn: 4299000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205 ( 01 Camera + 01 Đầu ghi hình 4 kênh + 01 Ổ cứng 250Gb)

Giảm còn: 2139000 VND - 45 %

MUA NGAY

Đầu ghi hình Camera IP J-Tech HD 1004 (4 kênh IP 1080P/2Mpx) (Đen)

Giảm còn: 890000 VND - 51 %

MUA NGAY

Đầu ghi hình Camera IP J-Tech HD 1008 (8 kênh IP 1080P/2Mpx) (Đen)

Giảm còn: 999000 VND - 54 %

MUA NGAY

Đầu ghi hình camera AHD J-TECH AHD 8004C 4 kênh (Đen)

Giảm còn: 990000 VND - 50 %

MUA NGAY

Đầu ghi hình camera AHD J-TECH AHD 8008C 8 kênh (Đen)

Giảm còn: 1321000 VND - 56 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205A (01 Camera IP 3205 - 1.3Mpx+ Đầu ghi 4CH + Ổ cứng HDD 250Gb)

Giảm còn: 2379000 VND - 17 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205B (01 Camera IP 3205 - 2.0Mpx+ Đầu ghi 4CH + Ổ cứng HDD 500Gb)

Giảm còn: 2909000 VND - 27 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205A (01 Camera AHD 3205 - 1.3Mpx + 01 Đầu ghi hình 4 kênh + 01 Ổ cứng 250Gb)

Giảm còn: 2179000 VND - 27 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205A (04 camera AHD 3205 - 1.3Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4079000 VND - 18 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205B (02 Camera IP 3205 - 2.0Mpx + 01 Đầu ghi 4CH +Ổ cứng HDD 500Gb)

Giảm còn: 3599000 VND - 10 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205B (03 Camera IP 3205 - 2.0 Mpx + 01 Đầu ghi 4CH + Ổ cứng HHD 1TB)

Giảm còn: 4839000 VND - 19 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205B (04 camera IP 3205 - 2.0Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB)

Giảm còn: 5679000 VND - 5 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205A (04 camera IP 3205 - 1.3Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4649000 VND - 7 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205A (03 Camera IP 3205 - 1.3Mpx + 01 Đầu ghi 4CH + Ổ cứng HHD 500Gb)

Giảm còn: 3979000 VND - 20 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3205A (02 Camera IP 3205 - 1.3Mpx + 01 Đầu ghi 4CH +Ổ cứng HDD 250Gb)

Giảm còn: 2539000 VND - 12 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206A (03 camera IP 3206 - 1.3Mpx+ 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 3549000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206A (04 camera IP 3206 - 1.3Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB)

Giảm còn: 4739000 VND - 53 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206A (02 camera IP 3206 - 1.3Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2909000 VND - 27 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206A (01 camera IP 3206 - 1.3Mpx+ 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2229000 VND - 26 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205B (01 Camera AHD 3205 - 2.0Mpx + 01 Đầu ghi hình 4 kênh + 01 Ổ cứng 500Gb)

Giảm còn: 2709000 VND - 10 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205B (02 Camera AHD 3205 - 2.0Mpx + 01 Đầu ghi 4CH +Ổ cứng HDD 500Gb)

Giảm còn: 3299000 VND - 18 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205B (03 Camera AHD 3205 - 2.M0px + 01 Đầu ghi 4CH + Ổ cứng HHD 1TB)

Giảm còn: 4319000 VND - 14 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205B (04 camera AHD 3205 - 2.0Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB)

Giảm còn: 5109000 VND - 15 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205A (02 Camera AHD 3205 - 1.3Mpx + 01 Đầu ghi 4CH +Ổ cứng HDD 250Gb)

Giảm còn: 2609000 VND - 13 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3205A (03 Camera AHD 3205 - 1.3Mpx + 01 Đầu ghi 4CH + Ổ cứng HHD 500Gb)

Giảm còn: 3449000 VND - 14 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602 (3 camera + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 500GB)

Giảm còn: 3649000 VND - 9 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602 (4 camera + 1 Đầu ghi 4CH + 1 HDD 500GB)

Giảm còn: 4869000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206B (01 camera IP 3206 - 2.0Mpx+ 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 2759000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206B (02 camera IP 3206 - 2.M0px + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 3599000 VND - 10 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206B (03 camera IP 3206 - 2.0Mpx+ 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB)

Giảm còn: 4789000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 3206B (04 camera IP 3206 - 2.0Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB)

Giảm còn: 5679000 VND - 19 %

MUA NGAY

Đầu Ghi Hình 4 Kênh IP J-TECH JT-HD1004 (Đen)

Giảm còn: 990000 VND - 0 %

MUA NGAY

Đầu ghi 8 kênh J-Tech AHD8008 (Đen)

Giảm còn: 1590000 VND - 0 %

MUA NGAY

Đầu ghi 8 kênh IP J-Tech JT-HD1008 (Đen)

Giảm còn: 1590000 VND - 0 %

MUA NGAY

Camera Quan Sát J-Tech AHD3300 (Trắng)

Giảm còn: 999000 VND - 0 %

MUA NGAY

Camera Quan Sát J-Tech AHD3200 (Trắng)

Giảm còn: 690000 VND - 13 %

MUA NGAY

Camera IP JTECH JT-HD5600 (Trắng)

Giảm còn: 990000 VND - 0 %

MUA NGAY

Camera quan sát IP J-TECH HD5602 (Trắng)

Giảm còn: 890000 VND - 0 %

MUA NGAY

Camera quan sát IP J-TECH HD5605 (Trắng)

Giảm còn: 990000 VND - 0 %

MUA NGAY

Camera quan sát IP J-TECH AHD5602 (Trắng)

Giảm còn: 890000 VND - 0 %

MUA NGAY

Camera Quan Sát J-Tech AHD5603 (Trắng)

Giảm còn: 890000 VND - 0 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206A (01 camera AHD 3206 1.3 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2209000 VND - 26 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206A (02 camera AHD 3206 1.3Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2759000 VND - 44 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206B (02 camera AHD 3206 2.0Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 3409000 VND - 15 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206A (03 camera AHD 3206 1.3Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 3629000 VND - 50 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206A (04 camera AHD 3206 1.3Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4029000 VND - 19 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206B (01 camera AHD 3206 2.0 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 2739000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206B (04 camera AHD 3206 2.0Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB)

Giảm còn: 5059000 VND - 16 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600A (1 Camera AHD 5600 - 1.3Mpx + 01 Đầu ghi hình 4 kênh + 01 Ổ cứng 250Gb)

Giảm còn: 2289000 VND - 24 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 3206B (03 camera AHD 3206 2.0Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB)

Giảm còn: 4319000 VND - 14 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600A (2 Camera AHD 5600 -1.3Mpx + 1 Đầu ghi hình 4CH + 1 Ổ cứng HDD 250GB)

Giảm còn: 2949000 VND - 2 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602A (1 camera AHD 5602 -1.3Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 250GB)

Giảm còn: 2289000 VND - -9 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602A (2 camera AHD 5602 - 1.3Mpx + 1 Đầu ghi 4CH + 1 HDD 250Gb)

Giảm còn: 2959000 VND - 1 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602 (4camera + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 500GB)

Giảm còn: 4299000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602A (3 camera AHD 5602 - 1.3Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 500GB)

Giảm còn: 3819000 VND - 24 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600A (3 Camera AHD 5600 - 1.3Mpx + 1 Đầu ghi 4 kênh + 1 HDD 500GB)

Giảm còn: 3819000 VND - 24 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600A (4 Camera AHD 5600 - 1.3Mpx + 1 Đầu ghi 4 kênh + 1 HDD 500 GB)

Giảm còn: 4529000 VND - 9 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600B ( 1 Camera AHD 5600 - 2.0Mpx + 1 Đầu ghi hình 4 kênh + 1 Ổ cứng 500Gb)

Giảm còn: 2709000 VND - 10 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600B (2 Camera AHD 5600 - 2.0Mpx + 1 Đầu ghi hình 4CH + 1 Ổ cứng HDD 500GB)

Giảm còn: 3639000 VND - 9 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600B (3 Camera AHD 5600 - 2.0Mpx + 1 Đầu ghi 4 kênh + 1 HDD 1TB)

Giảm còn: 4929000 VND - 1 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5600B (4 Camera AHD 5600 - 2.0Mpx + 1 Đầu ghi 4 kênh + 1 HDD 1TB)

Giảm còn: 5549000 VND - 8 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602A (4 camera AHD 5602 - 1.3Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 500GB)

Giảm còn: 4529000 VND - 9 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600A (1 camera IP 5600 - 1.3Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2399000 VND - 20 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600A (4 camera IP 5600 - 1.3Mpx + 1 Đầu ghi 4CH + 1 HDD 500GB)

Giảm còn: 4919000 VND - 18 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600A (2 camera IP 5600 - 1.3Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1HDD 250GB)

Giảm còn: 3089000 VND - 48 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600A (3 camera IP 5600 - 1.3Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 500GB)

Giảm còn: 4199000 VND - 16 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602B (1 camera AHD 5602 -2.0Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 500GB)

Giảm còn: 2709000 VND - 10 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602B (2 camera AHD 5602 - 2.0Mpx + 1 Đầu ghi 4CH + 1 HDD 500Gb)

Giảm còn: 3509000 VND - 3 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602B (3 camera AHD 5602 - 2.0Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 1TB)

Giảm còn: 4689000 VND - 22 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5602B (4 camera AHD 5602 - 2.0Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 1TB)

Giảm còn: 5359000 VND - 11 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600B (2 camera IP 5600 - 2.0Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1HDD 500GB)

Giảm còn: 3789000 VND - 5 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602A (1 camera IP 5602 - 1.3Mpx + 1 đầu ghi IP 4CH + 1 HDD 250GB)

Giảm còn: 2209000 VND - 26 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602A (2 camera IP 5602 - 1.3Mpx + 1 Đầu ghi IP 4CH + 1 HDD 250Gb)

Giảm còn: 3009000 VND - 40 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602A (3 camera IP 5602 - 1.3Mpx + 1 Đầu ghi IP 4CH + 1HDD 500GB)

Giảm còn: 3919000 VND - 22 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602A (04 camera IP 5602 - 1.3Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4859000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602B (1 camera IP 5602 - 2.0Mpx + 1 đầu ghi IP 4CH + 1 HDD 500GB)

Giảm còn: 2929000 VND - 27 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602B (04 camera IP 5602 - 2.0Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB)

Giảm còn: 5979000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600B (3 camera IP 5600 - 2.0Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 1 HDD 1TB)

Giảm còn: 4969000 VND - 1 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600B (1 camera IP 5600 - 2.0Mpx + 1 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500G)

Giảm còn: 2929000 VND - 27 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5600B (4 camera IP 5600 - 2.0Mpx + 1 Đầu ghi 4CH + 1 HDD 1TB)

Giảm còn: 5939000 VND - 1 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5602B (3 camera IP 5602 - 2.0Mpx + 1 Đầu ghi IP 4CH + 1HDD 1TB)

Giảm còn: 4969000 VND - 17 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5603 (01 camera 1.0mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 1989000 VND - 5 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5603 (04 camera 1.0mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4619000 VND - 8 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5603 (03 camera 1.0mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4049000 VND - 19 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5603 (02 camera 1.0mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2559000 VND - 15 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5603 (02 camera 1.0mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2739000 VND - 9 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5603 (04 camera 1.0mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 5179000 VND - 14 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5603 (01 camera 1.0mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 1989000 VND - 34 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech 5603 (03 camera 1.0mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4419000 VND - 12 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5603A (01 camera 1.3 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2339000 VND - 22 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5603B (03 camera 2.0Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB) (Đen)

Giảm còn: 4659000 VND - 7 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5603B (02 camera 2.0Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB) (Đen)

Giảm còn: 3769000 VND - 52 %

MUA NGAY
156

Bộ camera AHD J-Tech 5603B (01 camera 2.0 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB) (Đen)

Giảm còn: 3049000 VND - 24 %

MUA NGAY
4

Bộ camera IP J-Tech HD 5603B (02 camera 2.0 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4409000 VND - 52 %

MUA NGAY
39

Bộ camera IP J-Tech HD 5603B (01 camera 2.0 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 3369000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5603B (04 camera 2.0 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB)

Giảm còn: 5379000 VND - 48 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech HD 5603B (04 camera 2.0 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB)

Giảm còn: 6659000 VND - 48 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech HD 5603B (03 camera 2.0 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 1TB)

Giảm còn: 5619000 VND - 52 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5603A (04 camera 1.3Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4939000 VND - 18 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech HD 5603A (04 camera 1.3 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 5439000 VND - 9 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech HD 5603A (02 camera 1.3 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 3149000 VND - 48 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5603A (03 camera 1.3Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 4559000 VND - 9 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech HD 5603A (03 camera 1.3 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 500GB)

Giảm còn: 4619000 VND - 8 %

MUA NGAY

Bộ camera IP J-Tech HD 5603A (01 camera 1.3 Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2329000 VND - 46 %

MUA NGAY

Bộ camera AHD J-Tech 5603A (02 camera 1.3Mpx + 01 đầu ghi 4CH + 01 HDD 250GB)

Giảm còn: 2989000 VND - 48 %

MUA NGAY

Đầu ghi hình camera J-TECH AHD 8216C 16 kênh

Giảm còn: 2999000 VND - 50 %

MUA NGAY

Đầu ghi hình camera J-TECH AHD 8016C 16 kênh

Giảm còn: 2779000 VND - 50 %

MUA NGAY

Đầu ghi hình camera J-TECH AHD 8208C 8 kênh

Giảm còn: 1799000 VND - 50 %

MUA NGAY

Đầu ghi hình camera AHD J-TECH AHD 8204C 4 kênh

Giảm còn: 1299000 VND - 50 %

MUA NGAY

camera giám sát AHD 3206B 2.0M

Giảm còn: 470000 VND - 28 %

MUA NGAY

Camera AHD J-Tech AHD3206 ( 1MP )

Giảm còn: 350000 VND - 34 %

MUA NGAY

IP-HD5702

Giảm còn: 870000 VND - 0 %

MUA NGAY

JT IP-HD5612

Giảm còn: 850000 VND - 0 %

MUA NGAY

JT IP-HD5612

Giảm còn: 850000 VND - 0 %

MUA NGAY

SẢN PHẨM MỚI

SẢN PHẨM NỔI BẬT

 

 

CÁCH THỨC THANH TOÁN                           DỊCH VỤ GIAO HÀNG

                 

 

TẢI APP VỀ MOBILE